Katedra Pedagogiki Społecznej

Zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturalnej - studia II stopnia

Kontynuuj studia z pedagogiki o spec. animacja społeczno-kulturowa na II stopniu. Z myślą o Was stworzyliśmy nowatorski i profesjonalny program studiów. Wybór spośród wielu obszarów studiów stwarza nie tylko okazję do realizacji własnych zainteresowań i predyspozycji studenta, przekutą na określone kwalifikacje zawodowe, pozwalające odnaleźć się na obecnym rynku pracy. Studia na UKW przygotowują również do twórczego tworzenia tego rynku, poprzez samozatrudnienie i uruchamianie przedsiębiorczych inicjatyw dających zatrudnienie innym. W ten sposób studia będące realizacją efektów kształcenia na kierunku Pedagogika stają się istotną podstawą rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Gdzie możesz znaleźć pracę po pedagogice z modułem Animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

Absolwenci specjalności zarządzanie projektami kulturowymi mogą podjąć pracę we wszystkich instytucjach życia społecznego i kulturalnego w skali lokalnej, krajowej i europejskiej, w których istotną rolę odgrywają elementy kulturowe i edukacyjne, jak:

 • osoba zarządzająca projektami kulturalnymi,
 • osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • menedżer w sektorze kultury (instytucje kultury, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe), osoba zajmująca się organizacją imprez kulturalnych,
 • osoba zarządzająca projektami w takich instytucjach jak: - domy, ośrodki i centra kultury oraz inne instytucje kulturalne,
 • ośrodki amatorskiego ruchu artystycznego,
 • kluby muzyczne i studenckie,
 • działy szkoleniowe firm, działy HR,
 • działy edukacyjne muzeów, galerii, centrów sztuk,
 • agencje koncertowe i artystyczne,
 • teatry,
 • kina,
 • media: radio, prasa, telewizja,
 • agencje public relations,
 • agencje eventowo-marketingowe
 • organizacje zajmujące się fundrisingiem,
 • instytucje samorządu lokalnego i organizacje pozarządowe oraz wspólnoty środowiskowe.

W powyższych instytucjach absolwent może zgodnie z klasyfikacją zawodów pracować m.in. na takich stanowiskach, jak:

 • 235911 Pedagog animacji kulturalnej,
 • 235916 Animator czasu wolnego młodzieży (pracownik młodzieżowy),
 • 121904 Kierownik projektu.

Ponadto, absolwenci posiadający przygotowanie pedagogiczne mogą pracować w pałacach młodzieży.