Katedra Pedagogiki Społecznej

Współpraca z zagranicą

Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Stan obecny i perspektywy

W dniach 16-17 kwietnia 2009 pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej uczestniczyli w międzynarodowej konferencji na temat „Pedagogika społeczna w Europie Środkowej. Stan obecny i perspektywy”. Organizowanej przez Univerzita Komenského Bratislava Filozofická Fakulta, Katedra Pedagogiky. Konferencja odbyła się w Brnie, Republika Czeska.

Goście z Wilna na UKW

W dniach 24-27 marca 2009 roku w ramach europejskiego program wymiany pracowników ERAZMUS, Katedra Pedagogiki Społecznej gościła Panią Reginę Ruibiene oraz Ritę Ilguniene pracowników Instytutu Komunikacji Społecznej Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.