Katedra Pedagogiki Społecznej

Tydzień Pracy Socjalnej

Zakład Pedagogiki Społecznej od 2015 roku przyłącza się do organizowanego corocznie Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej. Przedsięwzięcie jest objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej szkolypracysocjalnej.blogspot.com

Celem Tygodnia Pracy Socjalnej jest przybliżanie wybranych problemów społecznych, których rozwiązywanie pozostaje w zakresie działalności pracowników socjalnych. Jest ponadto okazją do przedstawianie ludzi i instytucji, które realizują pracę socjalną.

W roku 2019 r. V Tydzień Pracy Socjalnej zaplanowano w terminie 8-11 kwietnia.