Katedra Pedagogiki Społecznej

dr Monika Gołembowska

Monografia i prace pod redakcją:

 • Autor: Monika Gołembowska
  Tytuł: Adolescencja a zachowania ryzykowne
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
 • Tytuł: Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak? / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
 • Tytuł: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej
  Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007

Artykuły:

 • Autorzy: Monika Gołembowska
  Tytuł: Skazani o karze pozbawienia wolności
  W: Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak? / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska.
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
 • Autorzy: Monika Gołembowska
  Tytuł: Niektóre negatywne aspekty kary pozbawienia wolności a trudności w pracy w zakładach karnych
  W: Wybrane aspekty pracy penitencjarnej / red. nauk. T. Sołtysiak.
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
 • Autorzy: Monika Gołembowska
  Tytuł: Using Internet by the youth as a source of addiction and otherthreaths
  W: Riskybehaviours of the youth in the era of consumerism = Zachowania ryzykowne młodzieży w erze konsumeryzmu / ed. T. Sołtysiak.
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012
 • Autorzy: Monika Gołembowska
  Tytuł: Media zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania młodego pokolenia
  W: Młode pokolenie : ofiary czy sprawcy przemocy? / red. T. Sołtysiak, A. Nowakowska.
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010
 • Autorzy: Monika Gołembowska
  Tytuł: Rodzina jako podstawowe środowisko socjalizacyjno-wychowawcze a niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
  W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / red. nauk. A. Jaworska.
  Kraków : Wydawnictwo "Impuls", 2009
 • Autorzy: Monika Gołembowska
  Tytuł: Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym
  W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej.
  Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
 • Autorzy: Monika Gołembowska
  Tytuł: Sięganie po środki toksyczne przez młodzież (przyczynek do badań)
  W: Zjawiska patologiczne wśród młodzieży i możliwości przeciwdziałań / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Kowalczyk-Jamnickiej.
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007