Katedra Pedagogiki Społecznej

dr hab. Mariusz Cichosz, prof. uczelni

Prace zwarte – autorskie i współautorskie:

 1. Działalność społeczno-wychowawcza Kościoła Katolickiego w środowisku lokalnym. Wyd. Świadectwo. Bydgoszcz 1997
 2. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce. Wyd. Wszechnica Mazurska. Olecko 2000 (współredaktor E.Trempała).
 3. Pedagogika społeczna. Tradycja - teraźniejszość - nowe wyzwania. Wyd. Wszechnica Mazurska. Olecko 2001 (współredaktor E.Trempała).
 4. Polska Pedagogika Społeczna w latach 1945-2003. Wybór tekstów źródłowych. Tom I. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2004
 5. Polska Pedagogika Społeczna w latach 1945-2003. Wybór tekstów źródłowych. Tom II. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2004
 6. Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005. Rozwój - obszary refleksji i badań - koncepcje. Toruń 2006, wyd. Adam Marszałek.
 7. Pedagogika społeczna w Polsce w latach 1945-2005. Rozwój - obszary refleksji i badań - koncepcje. Drugie wydanie. Wyd. Adam Marszałek. Toruń 2009
 8. Nauki o Edukacji. (współredaktor G. Szabelska). Bydgoszcz2011
 9. Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian. Wyd. KPSW. (współredaktor R. Leppert). Bydgoszcz 2011
 10. Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Wyd. Impuls. Kraków 2014.
 11. O pedagogice społecznej i jej rozwoju. Wybrane zagadnienia. Wybór teksów z badań własnych. Wyd. Impuls. Kraków 2016.
 12. Animacja społeczno-kulturalna - współczesne wyzwania. Młodzież i seniorzy jako odbiorcy kultury. Współautorzy; Lewicka Monika, Molesztak Aldona. Wyd. Impuls. Kraków 2018

Artykuły:

 1. Teoretyczne podstawy pedagogiki społecznej – kontekst wybranych założeń i koncepcji z przełomu XIX i XX wieku, /w/ Ruch Pedagogiczny, nr 5-6 Warszawa 2003;
 2. Tryptyk o pedagogice społecznej, rozważania na przełomie wieków. /w/ Tadeusz Pilch (red.) Pedagogika społeczna, z. 3, Warszawa 2003;
 3. Environment and educational environment in the reflection of socialsciences and socialpedagogy - achievements and transformations. in: Dilemata socjalni pedagogiky v postmodernizm svete, Pod red. M. Bargel jr, Emilia Janigowa, Ewa Jarosz; Instytut MezioborovyvhStudii, Brno 2012
 4. On the ontological and axiologicalstructure of socialpedagogy - in search of values, in: The circle of axiologicalproblems of academiceducation. Edited by Urszula Ostrowska. Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2013.
 5. Upbringing environment as a place wherehumanlifelongeducationisprovided – from tradition to modern transformations, in Journal of Modern Science. Tom 4/27/2015.
 6. Kultura a wychowanie. Akant : miesięcznik literacki - 2016, R. 19, nr 7, s. 5-7.
 7. Animacja społeczno-kulturalna. W obszarze pedagogiki społecznej - rozwój koncepcji w: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. T. Sosnowski, W. Danilewicz, M. Sobecki. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
 8. Individual, family and environment as the subject of research in socialpedagogy – development and transformations, in Papers of socjalPedagogy 2017, volum 7, No 2.
 9. Animacja społeczno-kulturalna - początki i rozwój - kontekst pedagogiki społecznejw: Animacja w środowisku : o potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna) /red/. Katarzyna Segiet, Kamila Słupska, Astrid Tokaj.Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017, Strony: 15-26.
 10. Socialdiagnosis in educationalwork. Development, transformations - modern challenges. Socialpedagogycontext, in; Journal of Modern Science - 2018, Vol. 39, iss. 4, pp. 11-23.