Katedra Pedagogiki Społecznej

dr Magdalena Joachimowska

 • Humanistyka w kształceniu (nie tylko) pracowników socjalnych. Wybrane zagadnienia, w: Praca socjalna jako dyscyplina naukowa? Współczesne wyzwania wobec kształcenia i profesji / red. Martyna Kawińska, Justyna Kurtyka-Chałas, Warszawa 2016
 • Analiza sieci społecznych - istota i znaczenie a możliwości zastosowania w pracy socjalnej, w: Badania w pracy socjalnej / red. nauk. Małgorzata Szpunar, Gdańsk 2014
 • Potrzeba edukacji do rodzicielstwa w kontekście przemian współczesnej rodziny, w: Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka, Opole 2014
 • Diagnostyka społeczna. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, Wyd. Edukacyjne WERS, Bydgoszcz 2012
 • Ewaluacja - zaproszenie do rozwoju. Między wyobraźnią a jej brakiem, złożony do druku po konferencji pt. Ewaluacja w pracy socjalnej, Białystok, 25-26 października 2011
 • Szanse i zagrożenia w procesie integracji europejskiej przestrzeni edukacji elementarnej, Działania społeczne w lokalnej przestrzeni edukacyjnej na poziomie elementarnym, Wyd. WiS, Poznań-Kalisz 2011, s. 89-106
 • Więzi w rodzinie a wychowanie do uczestnictwa społecznego (w:) Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa, red. T. Pilch i inni Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 411-425
 • współautorstwo: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w: Pedagogika Społeczna - 2010, Vol. 9, nr 1
 • Idea edukacji środowiskowej szansą uczestnictwa w zmieniającym się świecie, w: Auxilium Sociale Novum - 2008, nr 1-2
 • współautorstwo: Inspiracje, prowokacje, dekonstrukcje - nasze spotkania z profesorem Lechem Witkowskim, w: Ku integralności edukacji i humanistyki: Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego, red. Zbigniew Kwieciński, Monika Jaworska-Witkowska, Toruń 2008
 • Praca socjalna i polityka społeczna - obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, Bydgoszcz 2008
 • Rodzicielstwo zastępcze: idea - problemy - analizy – kompetencje, Bydgoszcz 2008
 • Szkolenia rodzin zastępczych w Polsce - idea i jej realizacja w ramach reformy systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, w: Praca socjalna i polityka społeczna - obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego / red. nauk. Krystyna Marzec-Holka, Anna Rutkowska, Magdalena Joachimowska, Bydgoszcz 2008