Katedra Pedagogiki Społecznej

dr Karolina Nowak

Monografia współautorska:

  • Seksualność bez szufladkowania w niepełnosprawności, chorobie i w trudnych sytuacjach życiowych / red. Bassam Aouil, Christian Imieliński, Karolina Nowak, Kraków,Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, 2018.
  • Seksualizacja - seksoedukacja - psycho/seks/terapia. „Wybrane zagadnienia” / red. Bassam Aouil, Christian Imieliński, Karolina Nowak, Kraków, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, 2019.

Podręcznik szkoleniowy w ramach zadania finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia 2016/2020:

  • Nowak K, Lorek B. (2017), Zapobieganie i metody kontroli korzystania z treści pornograficznych przez dzieci i młodzież: podręcznik wykładowcy / red. Aleksander Araszkiewicz, Warszawa: Fundacja "Żyjmy zdrowo", 2017.

Artykuły:

  • Nowak K. (2017), Voyeryzm a jego wpływ na związek, [w:]Sex - miłość - związki : współczesne oblicza / red. Bassam Aouil, Christian Imieliński, Kraków, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, 2017.
  • Nowak K. (2017), Problematyczne zachowania seksualne dziecka - studium przypadku, [w:] Wychowanie na co Dzień, Toruń, Wyd. Akapit, nr 4/2017.
  • Nowak K, Trzcińska-Nowak M. (2018), Seksualna rzeczywistość młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - analiza literatury i studium przypadku, [w:]Seksualność bez szufladkowania w niepełnosprawności, chorobie i w trudnych sytuacjach życiowych / red. Bassam Aouil, Christian Imieliński, Karolina Nowak, Kraków, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, 2018.
  • Nowak K (2019), Kontakt z pornografią młodzieży z zaburzeniami mieszanymi jako jedno z ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży ku drodze do przestępczej aktywności - studium przypadku,[w:], Seksualizacja - seksoedukacja - psycho/seks/terapia. „Wybrane zagadnienia” / red. Bassam Aouil, Christian Imieliński, Karolina Nowak, Kraków, Polskie Towarzystwo Terapeutyczne 2019.
  • Nowak  K. (2019),Zaburzenia nastroju i dysfunkcje seksualne w chorobie Hashimoto - autoimmunologiczne zapalenie tarczycy– studium przypadku,[w:]Seksualizacja - seksoedukacja - psycho/seks/terapia. „Wybrane zagadnienia” / red. Bassam Aouil, Christian Imieliński, Karolina Nowak, Kraków,Polskie Towarzystwo Terapeutyczne, 2019.