Katedra Pedagogiki Społecznej

dr hab. Halina Steinke, prof. uczelni

Prace zwarte:

 • Praca socjalna w środowisku i dla środowiska: wyzwania, działania, efekty / red. H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska, Bydgoszcz 2019: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019. - 292 s.
 • Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów / red. K. Marzec-Holka, H. Guzy-Steinke, A. Rutkowska
 • Bydgoszcz 2015: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. - 246 s Kapitał społeczny a nierówności - kumulacja i redystrybucja / red. K. Marzec-Holka ; współpr. H. Guzy-Steinke, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. - 489 s.
 • Guzy-Steinke, Relacja wzajemności w perspektywie pedagogiki społecznej
  Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. - 314 s.
 • Halina Guzy-Steinke, Adam Musielewicz, Instytucje środowiska lokalnego wobec ludzi starych: (analiza wybranych środowisk), Adres wydawniczy: Bydgoszcz: Wydawnictwo Edukacyjne Wers, 2011. - 110 s.
 • Halina Guzy-Steinke, Teresa Wilk, Uczeń i teatr : realia a poszukiwania możliwości realizacji edukacji teatralnej w szkole, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2008. - 194 : il.
 • Halina Guzy-Steinke, Tytuł: Między oczekiwaniami a rzeczywistością : postrzeganie nauczycieli przez gimnazjalistów, Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2007. - 145 s.

Artykuły:

 • Halina Guzy-Steinke, Sąsiedztwo jako predyktor/wyznacznik kapitału społecznego wsi i metody organizowania wiejskiego środowiska lokalnego W: Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty / red. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2019
 • Halina Guzy-Steinke, Edukacja regionalna - w poszukiwaniu tego, co zapomniane W: Wartości - Wychowanie - Kształcenie / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2017
 • Halina Guzy-Steinke, Transgresyjny wymiar sytuacji pomocy W: O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej : nowe problemy, zmiana, transgresja / pod red. Barbary Kromolickiej, Anety Jarzębińskiej. Szczecin: Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017
 • Halina Guzy-Steinke, Refleksje o dylemacie celu wychowania w warunkach kultury ponowoczesnej W: Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja / red. Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Teresa Wilk. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016
 • Halina Guzy-Steinke, Refleksje o wychowaniu w warunkach kultury ponowoczesnej
  W: Aspekty wychowania i kształcenia we współczesnej szkole / red. Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016
 • Halina Guzy-Steinke, "Shit happens" - język (parole) jako otwarte narzędzie kultury różnicujące czasy i pokolenia W: Chowanna - 2015, T. 1 (44), s. 117-130
 • Halina Guzy-Steinke, Wzajemność w relacji pomocy - perspektywa teoretyczna W: Pedagogika Społeczna - 2015, R. 14, nr 4 (58), s. 21-32
 • Halina Guzy-Steinke, Relacje rodziców i dzieci w kontekście wzajemności
  W: Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014
 • Halina Guzy-Steinke, Baśnie magiczne i bajki animowane w procesie wychowania
  W: Szanse i zagrożenia w procesie integracji europejskiej przestrzeni edukacji elementarnej : w stronę przywództwa / red. M. J. Śmiałek. Poznań ; Kalisz : Wydział Pedagogiczno Artystyczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 2011
 • Halina Guzy-Steinke, Tradycja kulturowa jako płaszczyzna inkluzji społecznej
  W: Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa / red. J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.