Katedra Pedagogiki Społecznej

dr Elżbieta Kościńska

Publikacje zwarte:

 1. Zachowania ryzykowne seniorów : uwarunkowania, profilaktyka (2016), Bydgoszcz, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ISBN: 978-83-8018-054-3
  Język publikacji: POL.
 2. Społeczny wymiar życia i aktywności osób starszych (2013), red. nauk. Aneta Baranowska, Elżbieta Kościńska, Katarzyna M. Wasilewska-Ostrowska, Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Seria: Problemy Pracy Socjalnej, ISBN: 978-83-63955-05-2, Język publikacji: POL.
 3. Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów (2013) red. Elżbieta Kościńska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ISBN: 978-83-7096-910-3, Język publikacji: POL.
 4. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych (2010), Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ISBN: 978-83-7096-765-9, Język publikacji: POL.
 5. Konteksty zdrowia i edukacji zdrowotnej (2010), red. M. Kuchcińska, E. Kościńska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego,ISBN: 978-83-7096-761-1, Język publikacji:POL.

Artykuły:

 1. Edukacja chorych na cukrzycę, W: Pielęgniarstwo diabetologiczne / red. Alicja Szewczyk, Wyd. 2, uzupełnione i uaktualnione, Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2019,
  ISBN: 978-83-200-5755-3, Język publikacji: POL.
 2. Praca socjalna w kontekście potrzeb osób starszych, W: Praca socjalna w środowisku i dla środowiska : wyzwania, działania, efekty / red. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska, Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2019, ISBN: 978-83-8018-251-6, Język publikacji: POL.
 3. Dlaczego seniorzy uprawiają Nordic Walking?, W: Nordic Walking - wybrane aspekty / red. Rafał Gotowski, Jana Jurikova, Radosław Muszkieta, Bydgoszcz : Akademia Sportu i Nauki, 2018, ISBN: 978-83-62750-26-9, Język publikacji: POL.
 4. Kapitał społeczny seniorów jako źródło wsparcia rodziny, Źródło: Pedagogika Społeczna - 2017, R. 16, nr 1 (63), s. 97-110, p-ISSN: 1642-672X, Język publikacji: POL.
 5. Sposób odżywiania się seniorów w świetle badań własnych, W: Starzenie się, a może długowieczność / red. Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, Zielona Góra : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, Strony: 37-48, ISBN: 978-83-7842-291-4, Język publikacji: POL.
 6. Warunki rzetelnej diagnozy przemocy wobec osób starszych, W: Resocjalizować we współczesnej rzeczywistości społecznej? Ale jak? / red. Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017
  Strony: 173-186, ISBN: 978-83-8018-111-3, Język publikacji: POL.
 7. Aktywność rodzinna starszych mężczyzn, Źródło: Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej - 2016, nr 1 (11), s. 63-75, p-ISSN: 2450-0232, Język publikacji: POL.
 8. Aktywność społeczna seniorów (z cukrzycą), w kontekście edukacji zdrowotnej, Źródło:Edukacja Ustawiczna Dorosłych - 2016, nr 2, s. 90-99, p-ISSN: 1507-6563, Język publikacji: POL.
 9. Kobiecość w starości. Konteksty negatywne, W: Człowiek wobec rzeczywistości społecznej XXI wieku / red. Elena Karpuszenko, Arkadiusz Marzec, Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, 2016, Strony: 183-194,ISBN: 978-83-7455-519-7, Język publikacji: POL.
 10. Realizacja funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnej wobec seniorów w obliczu migracji kobiet
  W: Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet / pod redakcją Zofii Kawczyńskiej-Butrym i Elżbiety Czapki, Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2016
  Strony: 205-215,ISBN: 978-83-7847-366-4, Język publikacji:POL.