Katedra Pedagogiki Społecznej

Witamy na stronie Katedry Pedagogiki Społecznej UKW!

Katedra Pedagogiki Społecznej opiekuje się programem studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie pracy socjalnej oraz modułem animacja społeczna i zarządzanie kulturą na kierunku pedagogika I stopnia. W zakresie studiów II stopnia Katedra sprawuje opiekę nad modułem zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturalnej. Kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej jest dr hab. Halina Steinke, profesor uczelni.

o jednostce

Kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej jest dr hab. Halina Steinke, profesor uczelni. 
Katedra Pedagogiki Społecznej prowadzi kierunek studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie pracy socjalnej oraz studiów magisterskich uzupełniających w zakresie pedagogiki społecznej.

Kontakt

Sekretariat Wydziału Pedagogiki
ul. J. K Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój 21 i 46,
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360

Obsługa sekretariatu:
Joanna Sierek 
e-mail: askas197@ukw.edu.pl