Katedra Pedagogiki Społecznej

Witamy na stronie Katedry Pedagogiki Społecznej UKW! Witamy na stronie Katedry Pedagogiki Społecznej UKW!

Witamy na stronie Katedry Pedagogiki Społecznej UKW!

Katedra Pedagogiki Społecznej opiekuje się programem studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie pracy socjalnej oraz modułem animacja społeczna i zarządzanie kulturą na kierunku pedagogika I stopnia. W zakresie studiów II stopnia Katedra sprawuje opiekę nad modułem zarządzanie projektami w animacji społeczno-kulturalnej. Kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej jest dr hab. Halina Steinke, profesor uczelni.

o jednostce

Kierownikiem Katedry Pedagogiki Społecznej jest dr hab. Halina Steinke, profesor uczelni. 
Katedra Pedagogiki Społecznej prowadzi kierunek studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie pracy socjalnej oraz studiów magisterskich uzupełniających w zakresie pedagogiki społecznej.

Kontakt

Sekretariat Wydziału Pedagogiki
ul. J. K Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
pokój 21 i 46,
tel. 52 34 19 308, 52 34 19 360

Obsługa sekretariatu:
Joanna Sierek 
e-mail: askas197@ukw.edu.pl